CAO ĐẲNG Y TẾ HỌC HÀ NỘI XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT NĂM 2018

Thông báo xét tuyển Cao đẳng Y Dược Pasteur Hà Nội (Mã Trường: CĐĐ 1301) các ngành:
 
  •    – Cao đẳng Dược chính quy.            (Mã ngành: 6720201)
  •    – Cao đẳng Điều dưỡng chính quy. (Mã ngành: 6720301)
  •    – Cao đẳng Xét Nghiệm Y học.         (Mã ngành: 6720602)
  •    – Cao đẳng Hộ Sinh.                          (Mã ngành: 6720303)
  •    – Cao đẳng Kỹ Thuật Vật Lý Trị Liệu và Phục Hồi Chức Năng. (Mã ngành: 6720604)
 
1. Cao đẳng Y Hà Nội xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2018: theo 2 phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2018 và xét tuyển học bạ THPT với các điều kiện cụ thể như sau: